Hindi Sms Friendship 140 Words

DOSTI history nahi hai jo bhul jaye, DOSTI Maths nahi jo Calculate ki jaye, DOSTI Language mahi jo sikhi jaye, DOSTI Chemistry hai jo … Continue reading Hindi Sms Friendship 140 Words