Best Hindi SMS 140 Words for Him

“Aadami : Hum pehle bhi kahi mile hai? Aurat : Yes, Mai nurse hoon… Pagalo ke hospital ki… Hum wahi mile hai… ===================================== Budhi … Continue reading Best Hindi SMS 140 Words for Him